Imiona Elfow

Przykładowe imiona

Imiona są poszeregowane alfabetycznie, oddzielnie dla każdej płci.

Niektóre imiona są zastrzeżone dla wybranej kasty:
Kasta I -> szlachta
Kasta II -> kupcy
Kasta III -> plebs i służący

Kobiety

A
Ailios / Ailis
Aimil
Aoife

B
Barabal
Bearnas
Beathag / Beasag
Beileag
Brianag -> tylko kasta I (szlachta)
Brichde / Brighde / Bride -> tylko kasta I (szlachta)

C
Cairistine
Caitir
Caoimhe
Caointiorn
Ceana / Ceanag
Ceiteag
Ciorsdan / Ciorstag / Ciorstaidh / Criosaidh
Curstag / Curstaidh

D
Dearbhail
Dearshul
Deirdre
Deoiridh
Deonaidh
Doileag -> tylko kasta I (szlachta)
Dolidh / Doilidh

E
Ealasaidh
Eamhair / Eimhir
Eilidh
Eimhir
Eirig / Eithrig
Eithne
Eubh / Eubha
Eibhlin

F
Fionna
Fionnaghal
Floraidh

G
Giorsal / Giorsail
Gormal / Gormlaith
Grainne -> tylko kasta I (szlachta)
Greudach

L
Latharna
Leitis
Liusaidh
Lucrais
Liosa

M
Magaidh
Maighread / Mairead
Maili / Mairi
Malamhin / Malmhin
Marsail / Marsaili
Meadhbh
Milread
Moire / Moireach / Muire / Muireall / Muirne
Mor / Morag / Mordag -> tylko kasta I (szlachta)

N
Nansaidh

O
Oighrig

P
Peanaidh

R
Raghnaid / Raoinaid / Raonaild
Ros

S
Seasaidh
Searlaid
Seonag / Seonaidh
Sidheag
Simeag
Sileas / Sile / Silis
Sine / Sineag / Sneag / Sionag
Sorcha

T
Teasag
Tearlag

U
Una

V
Valmai


Mężczyźni

A
Adaidh
Ailde
Ailean -> tylko kasta I (szlachta)
Ailig
Ailpein / Ailpean
Airril
Alasdair
Amhalghaidh
Angaidh
Aodh / Aodhan / Aodhagan
Aonghas / Aonghasan
Arailt
Armadal
Artair / Artagan
Asgall
Athairne

B
Baodan
Baoithein
Barra
Bearach / Bearchan
Beatan / Beathan
Beisdean / Beistean
Benneit
Blar
Blathan
Boisir
Bran / Branan / Brandubh
Breannan
Brianan

C
Cailean
Cairbre
Caireall / Coireall / Caorall
Cahir
Camran
Caoilte
Caomhainn
Carmag / Cormag / Cormach
Catan
Cathal / Cathalan -> tylko kasta I (szlachta)
Ceallach
Cesan
Ciaran
Coinneach
Coll / Colla -> tylko kasta I (szlachta)
Comhall / Conall
Comhan
Conall -> tylko kasta I (szlachta)
Conchar
Conn
Corc
Cosgrach -> tylko kasta I (szlachta)
Cuirealan
Curadan

D
Daidh
Dan
Diarmad
Diocall
Deorsa
Dobharcu
Dolaidh
Domhnall / Domhnull
Donaidh
Donnach / Donnan / Donnchadh / Donnchaidh
Donnghail
Dubhag / Dubhagan
Dubhthach
Dughall / Dughlas
Duibhne
Dunleibhe

E
Eachann / Eachainn / Eacharn
Eadan
Eairsidh / Eirdsidh
Ealar
Earc
Earnan -> tylko kasta I lub I
Eanraig / Eanruig
Eideard
Eircheard -> tylko kasta II (kupcy)
Ellair
Eochagan / Eochaidh / Eogan / Eoghanan
Eoghann / Eoghnaidh -> tylko kasta I (szlachta)
Eoin
Eonan / Eoran

F
Falibhe
Faolan / Faolagan / Faolin
Fearchar
Feargan
Fearghas -> tylko kasta I (szlachta)
Finnean
Fionghan -> tylko kasta I (szlachta)
Fionn / Fionntan
Fionnchan
Fionnghal
Fionnlagh / Fionnlagan
Flannagan
Friseal
Fotadh

G
Garbhan / Grabhan -> tylko kasta III (plebs)
Goiridh / Goraidh
Gormal
Grannd
Greum
Guaire / Guaidre -> tylko kasta I (szlachta)
Guinnein
Gurmean

H
Horas
Huisdean

I
Iagan
Iain
Iomhair
Iurnan

L
Labhrann / Labhruinn
Lachlainn / Lachlann / Lachann / Lachaidh
Laise
Latharn
Laomann
Lulach
Luthais

M
Machar -> tylko kasta III (plebs)
Macrath -> tylko kasta II (kupcy)
Madadh
Manas / Manus
Manachan
Maol -> tylko kasta III (plebs)
Maon -> tylko kasta I (szlachta)
Marcas
Martainn
Moireach / Muireach / Muireachan -> tylko kasta I (szlachta)
Mungan / Munga
Murchadh

N
Naoghas
Naoise
Naomhan
Neacal
Neachdainn
Neas / Neasan
Niall / Nilidh
Niallghas / Niallghus
Ninean / Ninnidh

O
Odhran
Oisean / Oisian
Onchu
Osgar

P
Padean
Padraig / Padruig
Peadair / Peadar / Peadaran / Peadrus
Parlan

R
Raghnall
Raild
Raonull
Ringean
Risteard
Rodachan / Rodaidh / Roaidh /
Ronan
Ros / Ross
Ruairidh / Ruarachan / Ruaraidh

S
Sandaidh
Seaghdh
Seathan
Sealbhach
Searc
Seitheach
Seoc / Seocan
Seoras
Seumas
Seosaidh
Sim / Simidh
Solamh
Somhairle
Sionn
Solas
Suibhne

T
Tamhas
Taog -> tylko kasta II lub III
Taraghlan
Taran
Tasgall
Tearlach / Tearlaidh
Tomag / Tomaidh
Torcadall / Torcall / Torcull
Tormod / Tormoid
Torradan
Truinnean

U
Uailean / Ualan
Uallas -> tylko kasta III (plebs)
Ualraig / Uarraig /Ualraigh
Uilleam / Uileacham
Uisdean


Kultura elfów

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License